Plan zajęć

Sobota 29.08.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Psychologia poznawcza prof. dr hab. W. Sikorski
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15-11:45 Psychologia poznawcza prof. dr hab. W. Sikorski
11:45-13:15 Podstawy neuropedagogiki  mgr M. Taraszkiewicz
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Podstawy neuropedagogiki  mgr M. Taraszkiewicz
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Podstawy neuropedagogiki  mgr M. Taraszkiewicz
17:00-18:30 Podstawy neurometodyki  mgr M. Taraszkiewicz
18:30-19:00 Kolacja  
Niedziela 30.08.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Podstawy neuropedagogiki mgr M. Taraszkiewicz
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15-11:45 Podstawy neurometodyki  mgr M. Taraszkiewicz
11:45-13:15 Podstawy neurometodyki  mgr M. Taraszkiewicz
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Metody nauczania przyjazne mózgowi mgr S. Kania
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Metody nauczania przyjazne mózgowi mgr S. Kania
17:00-17:45 Metody nauczania przyjazne mózgowi mgr S. Kania
18:30-19:00 Kolacja  
Piątek 4.09.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa  
16:00-17:30 Terapia biofeedback mgr W. Joniak 
17:30 - 18:00 Kolacja  
18:00-19:30  Terapia biofeedback mgr W. Joniak 
19:30-20:15 Terapia biofeedback mgr W. Joniak 
     
Sobota 5.09.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00 Inteligencja wieloraka prof. dr hab. W. Sikorski
10:00 - 10:15    
10:15 - 11:45 Kinezjologia edukacyjna prof. dr hab. W. Sikorski
11:45-13:15 Kinezjologia edukacyjna prof. dr hab. W. Sikorski
13:15-13:45    
13:45-15:15 Neurolobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu mgr K. Błońska
15:15 - 15:30    
15:30-17:00 Neurolobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu mgr K. Błońska
17:00-18:30 Neurolobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu mgr K. Błońska
18:30-19:00 Kolacja  
     
Niedziela 6.09.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Warsztaty terenowe mgr D. Kowcun
10:00 - 10:15    
10:15-11:45 Metody pracy animatora kultury mgr D. Kowcun
11:45-13:15 Pedagogika twórczości mgr Ł. Fiebich
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Projekty edukacyjne mgr Ł. Fiebich
Piątek 18.09.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa  
16:00-17:30 Warsztaty mgr S. Kania mgr Ł. Fiebch mgr K. Dąbek
17:30 - 18:00 Kolacja  
18:00-19:30  Warsztaty mgr K. Dąbek mgr S. Kania mgr Ł. Fiebch
19:30-21:00 Warsztaty mgr Ł. Fiebch mgr K. Dąbek mgr S. Kania
Sobota 19.09.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00 Warsztaty prof. dr hab. W. Sikorski mgr S. Kania mgr K. Błońska
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15 - 11:45 Warsztaty prof. dr hab. W. Sikorski mgr S. Kania mgr K. Błońska
11:45-13:15 Warsztaty mgr K. Błońska prof. dr hab. W. Sikorski mgr S. Kania
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Warsztaty mgr K. Błońska prof. dr hab. W. Sikorski mgr S. Kania
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Warsztaty mgr S. Kania mgr K. Błońska prof. dr hab. W. Sikorski
17:00-18:30  Warsztaty mgr S. Kania mgr K. Błońska prof. dr hab. W. Sikorski
18:30-19:00 Kolacja  
     
Niedziela 20.09.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Warsztaty mgr D. Stanuchowski dr U. Strzelczyk-Raduli mgr W. Joniak 
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15-11:45 Warsztaty mgr W. Joniak  mgr D. Stanuchowski dr U. Strzelczyk-Raduli
11:45-13:15 Warsztaty dr U. Strzelczyk-Raduli mgr W. Joniak  mgr D. Stanuchowski
Piątek 25.09.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa  
16:00-17:30 Warsztaty mgr D. Stanuchowski mgr K. Dąbek mgr M. Taraszkiewicz
17:30 - 18:00 Kolacja  
18:00-19:30  Warsztaty mgr M. Taraszkiewicz mgr D. Stanuchowski mgr K. Dąbek
19:30-21:00 Warsztaty mgr K. Dąbek mgr M. Taraszkiewicz mgr D. Stanuchowski
Sobota 26.09.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00 Warsztaty prof. dr hab. W. Sikorski mgr M. Taraszkiewicz mgr D. Stanuchowski
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15 - 11:45 Warsztaty prof. dr hab. W. Sikorski mgr M. Taraszkiewicz mgr D. Stanuchowski
11:45-13:15 Warsztaty mgr D. Stanuchowski prof. dr hab. W. Sikorski mgr M. Taraszkiewicz
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Warsztaty mgr D. Stanuchowski prof. dr hab. W. Sikorski mgr M. Taraszkiewicz
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Warsztaty mgr M. Taraszkiewicz mgr D. Stanuchowski prof. dr hab. W. Sikorski
17:00-18:30  Warsztaty mgr M. Taraszkiewicz mgr D. Stanuchowski prof. dr hab. W. Sikorski
18:30-19:00 Kolacja  
     
Niedziela 27.09.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący 
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Wiedza o kulturze prof. zw. dr hab. F. Marek
10:00 - 10:15    
10:15-11:45 Formy i metody edukacji pozalekcyjnej prof. zw. dr hab. F. Marek
11:45-13:15 Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów prof. dr hab. W. Sikorski
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów prof. dr hab. W. Sikorski
Piątek 16.10.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa  
16:00-17:30 Warsztaty mgr Ł. Fiebich mgr K. Błońska mgr D. Stanuchowski
17:30 - 18:00 Kolacja  
18:00-19:30  Warsztaty mgr D. Stanuchowski mgr Ł. Fiebich mgr K. Błońska
19:30-21:00 Warsztaty mgr K. Błońska mgr D. Stanuchowski mgr Ł. Fiebich
Sobota 17.10.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00 Warsztaty dr E. Lichtenberg -Kokoszka mgr Ł. Fiebich mgr S. Kania
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15 - 11:45 Warsztaty dr E. Lichtenberg -Kokoszka mgr Ł. Fiebich mgr S. Kania
11:45-13:15 Warsztaty mgr S. Kania dr E. Lichtenberg -Kokoszka mgr Ł. Fiebich
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Warsztaty mgr S. Kania dr E. Lichtenberg -Kokoszka mgr Ł. Fiebich
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Warsztaty mgr Ł. Fiebich mgr S. Kania dr E. Lichtenberg -Kokoszka
17:00-18:30  Warsztaty mgr Ł. Fiebich mgr S. Kania dr E. Lichtenberg -Kokoszka
18:30-19:00 Kolacja  
     
Niedziela 18.10.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Warsztaty mgr D. Kowcun mgr J. Pytlik dr E. Lichtenberg -Kokoszka
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15-11:45 Warsztaty dr E. Lichtenberg -Kokoszka mgr D. Kowcun mgr J. Pytlik
11:45-13:15 Warsztaty mgr J. Pytlik dr E. Lichtenberg -Kokoszka mgr D. Kowcun
Piątek 23.10.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa  
16:00-17:30 Metodyka coachingu mgr K. Błońska
17:30 - 18:00 Kolacja  
18:00-19:30  Metodyka coachingu mgr K. Błońska
19:30-21:00 Metodyka coachingu mgr K. Błońska
Sobota 24.10.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00 Warsztaty mgr E. Sobolewska dr U. Strzelczyk-Raduli mgr K. Kania
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15 - 11:45 Warsztaty mgr E. Sobolewska dr U. Strzelczyk-Raduli mgr K. Kania
11:45-13:15 Warsztaty mgr K. Kania mgr E. Sobolewska dr U. Strzelczyk-Raduli
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Warsztaty mgr K. Kania mgr E. Sobolewska dr U. Strzelczyk-Raduli
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Warsztaty dr U. Strzelczyk-Raduli mgr K. Kania mgr E. Sobolewska
17:00-18:30  Warsztaty dr U. Strzelczyk-Raduli mgr K. Kania mgr E. Sobolewska
18:30-19:00 Kolacja  
     
Niedziela 25.10.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Warsztaty mgr Ł. Fiebich mgr D. Kowcun mgr D. Stanuchowski 
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15-11:45 Warsztaty mgr D. Stanuchowski  mgr Ł. Fiebich mgr D. Kowcun
11:45-13:15 Warsztaty mgr D. Kowcun mgr D. Stanuchowski  mgr Ł. Fiebich
Piątek 13.11.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa  
16:00-17:30 Warsztaty mgr J. Pytlik mgr K. Dąbek mgr K. Kania
17:30 - 18:00 Kolacja  
18:00-19:30  Warsztaty mgr K. Kania mgr J. Pytlik mgr K. Dąbek
19:30-21:00 Warsztaty mgr K. Dąbek mgr K. Kania mgr J. Pytlik
Sobota 14.11.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00 Warsztaty mgr J. Pytlik mgr Ł. Fiebich mgr K. Kania
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15 - 11:45 Warsztaty mgr J. Pytlik mgr Ł. Fiebich mgr K. Kania
11:45-13:15 Warsztaty mgr K. Kania mgr J. Pytlik mgr Ł. Fiebich
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Warsztaty mgr K. Kania mgr J. Pytlik mgr Ł. Fiebich
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Warsztaty mgr Ł. Fiebich mgr K. Kania mgr J. Pytlik
17:00-18:30  Warsztaty mgr Ł. Fiebich mgr K. Kania mgr J. Pytlik
18:30-19:00 Kolacja  
     
Niedziela 15.11.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący 
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Metodyka pracy tutora mgr K. Błońska
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15-11:45 Metodyka pracy tutora mgr K. Błońska
11:45-13:15 Metodyka pracy tutora mgr K. Błońska
Piątek 20.11.2015 Nazwa przedmiotu Prowadzący 
15:45 - 16:00 Przerwa kawowa  
16:00-17:30 Trening kreatywności mgr M. Taraszkiewicz
17:30 - 18:00 Kolacja  
18:00-19:30  Trening kreatywności mgr M. Taraszkiewicz
19:30-21:00 Trening kreatywności mgr M. Taraszkiewicz
Sobota 21.11.2015 Nazwa przedmiotu Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30 - 10:00 Warsztaty mgr M. Taraszkiewicz mgr K. Dąbek dr u. Strzelczyk-Raduli
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15 - 11:45 Warsztaty dr u. Strzelczyk-Raduli mgr M. Taraszkiewicz mgr K. Dąbek
11:45-13:15 Warsztaty mgr K. Dąbek dr u. Strzelczyk-Raduli mgr M. Taraszkiewicz
13:15-13:45 Obiad  
13:45-15:15 Warsztaty mgr J. Pytlik mgr K. Dąbek mgr J. Adamkiewicz
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  
15:30-17:00 Warsztaty mgr J. Adamkiewicz mgr J. Pytlik mgr K. Dąbek
17:00-18:30  Warsztaty mgr K. Dąbek mgr J. Adamkiewicz mgr J. Pytlik
18:30-19:00 Kolacja  
     
Niedziela 22.11.2015 Nazwa przedmiotu Gruapa 1 Gruapa 2 Gruapa 3
8:00 - 8:30 Śniadanie  
8:30-10:00 Warsztaty mgr S. Kania
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa  
10:15-11:45 Zakończenie      
11:45-13:15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z tej platformy. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. co to są pliki cookie?. WIEM, ZAMKNIJ